سفارش تبلیغ
صبا

دانشجو

صفحه خانگی پارسی یار درباره

ختم سوره ها برای حاجت خواستن

ختم : سوره الحمد به این طریق است که در طول یک هفته بیست و یک مرتبه
بخواند یعنی هر روز سه نوبت و در پایان سه نوبت این دعا را که در صحیفه
سجادیه است بخواند یا من تحل المکاره.... و باید با طهارت و رو به قبله
باشد و اگر توانست بیست و یک مرتبه را در یک روز بخواند هم اشکالی ندارد .

ختم :
سوره انعام روایت شده که هر که خواهد روزی بر وی فراخ گردد و حاجت او روا
شود شب پنجشنبه یا روز جمعه یا شب جمعه رو به قبله با طهارت و وضو اول سوره
فاتحه را بخواند بعد شروع کند به خواندن سوره انعام تا آیه مثل ما اوتی
رسل الله پس بلافاصله بر خیزد و دو رکعت نماز خواند در هر رکعت هفت بار
سوره حمد و هفت مرتبه ایه الکرسی هفت بار سوره انا اعطیناک را بخواند و چون
فارغ شود بهمان نحو رو به قبله از ابتداء الله اعلم حیث یجعل رسالته تا
آخر سوره را بخواند و بعد سر به سجده برد هفتاد بار بگوید لا اله الا الله
محمد رسول الله انگاه حاجت خود را از خدا بخواهد که بقدرت خدا حاجت بر
آورده خواهد شد.

ختم : سوره هود را برای هر حاجتی سیزده نوبت بخواند
حاجت روا شود .

ختم : سوره بنی اسرائیل به جهت هر امر صعب و مشکل
که او را روی دهد و هر حاجت و مطلبی که داشته باشد هفت مرتبه بلافاصله
بخواند حاجت روا میشود.

ختم : سوره یوسف ع ابتداء از روز پنجشنبه
شروع کند بیست و پنج روز روزی یک بار بخواند و در روز بیست و پنجم که به
اسم حضرت یوسف ع میرسد  این اسماء را بخواند یا عزیز یا الله یا رحمن یا
رحیم یا کریم یا خبیر یا دلیل یا علیم یا کافی یا اول یا آخر یا ظاهر یا
باطن یا حی یا قیوم یا ذولجلال والاکرام یا مالک یا قدوس یا غفور یا شکور
یا احد یا صمد یا فرد یا وتر یا وفی اقض حاجاتی واصل الی مرادی بحق محمد و
اله و صلی علی محمد و ال محمد .