دوستى پدران سبب خویشاوندى میان فرزندان است و خویشاوندى را به مودّت بیشتر نیاز است تا مودّت را به خویشاوندى . [نهج البلاغه]

کعبه

ارسال‌کننده : دانشجو در : 93/1/24 12:10 عصر

به کعبه گفتم تو ازخاکی منم خاک چرا باید به دور تو بگردم ندا امد تو باپا امدی باید بگردی برو با دل بیا تا من بگردم.
کلمات کلیدی :

خدایا

ارسال‌کننده : دانشجو در : 92/11/13 2:10 عصر

خداونداااااااااااااااااااااااااااا

در گلویم ابر کوچکیست که خیال بارش دارد،میشود مرا بغل کنی
کلمات کلیدی :

خدایا

ارسال‌کننده : دانشجو در : 92/11/13 2:8 عصر

خدایا یاری ام کن....!

خدایا

از تو می خواهم مرا در مسیر زندگیم تنها نگذاری و یاری ام کنی

هر کجا که مسیر را اشتباه می روم به من تلنگری بزنی و یادم بیاوری که راه درست کدام است

یادم بیاوری که بهترین مسیر از کجا عبور می کند

خدایا

سرنوشت مرا خیر بنویس

تقدیری مبارک

تاهر آنچه تو دیر می خواهی من زود نخواهم

و هر آنچه تو زود می خواهی من دیر نخواهم

کمکم کن تا در همه حال راضی به رضای تو باشم
کلمات کلیدی :

دوخط موازی

ارسال‌کننده : دانشجو در : 92/11/13 2:2 عصر

 

یه زن و شوهر عاشق اما فقیر سر سفره شام نشستند غذاشون خیلی مختصر و کم بود که یک نفر را به زور سیر میکرد مرد به خاطر اینکه زنش بیشتر غذا بخوره گفت بیا چراغ را خاموش کنیم و توی تاریکی بخوریم زن قبول کرد چند دقیقه چراغها را خاموش کردند ولی بعد که روشن کردند غذاها دست نخورده توی ظرف مونده بود!

  

دو خط موازی... معلم گفت دو خط موازی هیچ گاه به هم

نمیرسند.... مگر اینکه یکی از آن ها بشکند... گفتم:من

خودم را شکستم پس چرا به او نرسیدم؟؟؟؟ معلم لبخند

 تلخی زد و گفت: شاید او هم به سوی خط دیگری

شکسته باشد...!!!!
کلمات کلیدی :

ترک شیرازی

ارسال‌کننده : دانشجو در : 92/11/13 1:59 عصر

حافظ

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


صائب تبریزی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سرو دست و تن و پا را

هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد

                         نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را                          


شهریار

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را

هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد

نه چون صائب که می بخشد سرو دست و تن و پا را 

سرو دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند

نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را 

 

البته موارد بالا بصورت رسمی و از قول شاعران شناخته شده بود . بهرحال داستان به اینجا ختم نشد و در گوشه کنار اشعاری را با مضامینی مشابه داریم :برای نمونه 


آگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم یه من کشک و دو من قارا 

سر و دست و تن و پا را ز خاک گور میدانیم

زمال غیر میدانیم سمرقند و بخارا را

و عزراییل ز ما گیرد تمام روح اجزا را

چه خوشترمیتوان باشد؟؟ زآن کشک و دو من قارا


اما داستان باز هم ادامه یافت 

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

 

به خال هندویش بخشم سریر روح ارواح را

 

مگر آن ترک شیرازی طمع کار است و بی چیز است؟

 

که حافظ بخشدش او را سمرقند و بخارا را

 

کسی که دل بدست آرد که محتاج بدنها نیست

 

که صایب بخشدش او را سرو دست و تن و پا را 

 

  

و نهایتا به این شعر میرسیم که با کمی تغییر در وزن. حافظ را مسؤل تمام این دعاوی میداند 

چنان بخشیده حافظ جان! سمرقند و بخارا را

که نتوانسته تا اکنون کسی پس گیرد آنها را 

از آن پس بر سر پاسخ به این ولخرجی حافظ

میان شاعران بنگر فغان و جیغ دعوا را

وجود او معمایی است پر از افسانه او افسون

ببین! خود با چنین بخشش معما در معما را

 

 
کلمات کلیدی :

خوشبخت

ارسال‌کننده : دانشجو در : 92/11/13 1:50 عصر

برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن ! پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی. دکتر علی شریعتی
کلمات کلیدی :

حماقت

ارسال‌کننده : دانشجو در : 92/11/13 1:42 عصر


?.. اســمـش نــه عــشـق اســت نــه عـلاقـه و نــه عــادت...

حــمـاقــت مــحـض اسـت...

دلــتـنـگ کــسـی بــاشی...

کــه دلــش بــا تــو نــیـسـت.. ?..
کلمات کلیدی :

عاشقانه

ارسال‌کننده : دانشجو در : 92/11/13 1:36 عصر

عاشقانه هایی که برایت می نویسم 

مثل چای هایی هستند که خورده نمی شوند !

یخ میکنند وباید دور ریخت !

فنجانت را بده دوباره پر کنم 

...
کلمات کلیدی :

کاش

ارسال‌کننده : دانشجو در : 92/11/13 1:34 عصر

چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم 
تمبر وپاکت هم هست 
ویک عالمه حرف 
کاش کسی جایی 
منتظرم بود 
...کلمات کلیدی :

وایستا دنیا

ارسال‌کننده : دانشجو در : 92/11/12 8:27 عصر

خدایا میوه ی ممنوعه ی این زمین خاکی

 

روی کدام درخت در انتظار دندان های حریص من است؟

 

هوس کرده ام از زمین اخراجمکنی!
کلمات کلیدی :

   1   2      >